Tijela Udruženja arhitekata Međimurja

Upravni odbor:

Marija Dekar / predsjednica

Blanka Levačić / tajnica

Matija Novak

Dora Ramušćak

Jura Vrbanec

Odbor kontrole:

Sanja Knežević

Armin Sovar

Dorian Šipoš

Sud časti:

Marina Mrla

Nevenka Vuković Varga

Igor Perhoč