Tijela Udruženja arhitekata Međimurja

Upravni odbor:

Blanka Levačić / predsjednica

Marija Dekar / tajnica

Mirjana Pintar

Matija Novak

Jura Vrbanec

Odbor kontrole:

Armin Sovar

Marta Turk

Klara Glad

Sud časti:

Sanda Grgurić-Sovar

Renata Kovač

Igor Perhoč