POLIGON ARHITEKTURE

Više o projektu na: www.poligonarhitekture.org / facebook: @PoligonArhitekture

POLIGON ARHITEKTURE pod vodstvom Udruženja arhitekata Međimurja i Grada Čakovca kroz predavanja, radionice i javne tribine te materijalizacijom ideja stvaranjem brošura i prostorne intervencije pridonosi razvijanju kreativnog mišljenja, znanja i vještina iz područja urbanizma i arhitekture. Iskustva starijih doprinos su i inspiracija daljnjim promišljanjima o prostoru, a uključivanjem u projekte u vlastitoj zajednici mladi postaju dio društvenih i prostornih transformacija.

Projekt se sastoji od 4 tematska bloka:

blok 1: Doživljaji prostora grada

blok 2: Međimurska tradicijska arhitektura kao inspiracija

blok 3: Ideja i koncept u projektiranju

blok 4: Iz virtualnog u fizički prostor

Fond: Europski socijalni fond / Poziv: Umjetnost i kultura online

Korisnik: Udruženje arhitekata Međimurja / Partner: Grad Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 469.280,00 kn / bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%)

Razdoblje provedbe: 12 mjeseci (15.6.2021. – 15.6.2022.)

Ciljane skupine sudionika:

•           mlađi od 25 (minimalno 45 sudionika)

•           stariji od 54 (minimalno 15 sudionika)