Članovi Udruženja mogu biti:

  • redovni
  • pridruženi
  • počasni
  • potporni
  • pripravni

Članom Udruženja mogu postati hrvatski i strani državljani.

Redovnim članom Udruženja mogu postati arhitekti, arhitekti unutrašnjeg uređenja, krajobrazni arhitekti, arhitekti urbanisti koji rade i borave u Međimurskoj županiji, te arhitekti s prebivalištem u Međimurskoj županiji koji rade i borave u drugom mjestu Republike Hrvatske ili u inozemstvu, kao i drugi arhitekti, na prijedlog Upravnog odbora uz potvrdu Skupštine Udruženja.

Pridruženim članom Udruženja mogu postati stručnjaci koji nisu arhitekti po struci, a bave se teorijom i kritikom arhitekture i urbanizma, na prijedlog Upravnog odbora uz potvrdu Skupštine Udruženja.

Počasnim članom mogu postati istaknuti i zaslužni pojedinci odlukom Skupštine Udruženja, a na prijedlog Upravnog odbora.

Potpornim članom mogu postati pojedinci i pravne osobe koji materijalnim sredstvima ili na neki drugi način podupiru rad Udruženja, na prijedlog Upravnog odbora uz potvrdu Skupštine Udruženja.

Pripravnim članom Udruženja mogu postati studenti arhitekture i/ili urbanizma, na prijedlog Upravnog odbora uz potvrdu Skupštine udruženja.

Za prijem u Udruženje kandidati za redovne, pridružene, potporne i pripravne članove dužni su podnijeti pisanu prijavnicu. Kandidate za počasne članove, Upravnom odboru predlažu članovi Udruženja.

Ispunjenu i potpisanu prijavnicu možete poslati e-mailom na arhitekti.medjimurja@gmail.com ili poštom.

Status redovitog člana Udruženja stječe se i zadržava uplatom članarine za tekuću godinu.

Upute za plaćanje članarine:

Žiro račun: HR1323400091116013319 / Privredna banka Zagreb

Poziv na broj: upišite svoj OIB

Opis plaćanja: ime i prezime – članarina za upišite godinu

Iznos članarine za redovite članove: 200 kn

Iznos članarine za redovite članove – umirovljenike: 50 kn

Dodatne informacija o članstvu možete pročitati u Statutu Udruženja arhitekata Međimurja članak 10. – 16.