Udruženje arhitekata Međimurja (UAM) kontinuirano djeluje od 1994. godine te odmah po osnivanju postaje članicom Udruženja hrvatskih arhitekata. Pokreće se s ciljem aktivnog sudjelovanja međimurskih arhitekata u unapređenju i razvoju arhitektonske struke i jačanju njene uloge u društvenom i gospodarskom razvoju. Prethodno tome arhitekti su kao struka niz godina bili aktivni u radu Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja.

Izraženo je nastojanje da UAM u okviru svojih aktivnosti rada na afirmaciji arhitektonskog zvanja sudjeluje i kao ravnopravni partner u stvaranju primjerenih odnosa u ostvarivanju prava i obveza između struke, legislative, gospodarstva, kulturnog nasljeđa i prirodnih vrijednosti.

S ciljem razvoja kulture prostora rad UAM-a prožima se kroz više područja, od kojih su osnovna:

  • izložbena djelatnost
  • organizacija i provedba javnih tribina i edukativnih projekata za građane
  • organizacija i provedba javnih urbanističkih i arhitektonskih natječaja
  • suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave
  • sudjelovanje u javnim raspravama donošenja prostornih planova, zakona i propisa
  • stručna predavanja i putovanja

Krajem 2021. godine UAM ima 45 članova arhitekata, arhitekata urbanista, krajobraznih arhitekata i arhitekata unutrašnjeg uređenja.