TRIBINA – JAVNI PROSTORI ČAKOVCA

Udruženje arhitekata Međimurja organiziralo je 24.10.2018. u zgradi Scheier u Čakovcu otvorenu javnu raspravu s temom „Javni prostori Čakovca“.

Razlog održavanja tribine

Javni prostori imaju važnu ulogu u oblikovanju ali i u funkcioniranju grada, utječu na kvalitetu života njegovih građana i svih korisnika koji mu zbog brojnih funkcija gravitiraju.

Udruženje arhitekata Međimurja smatra da su nedavno predložene VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Čakovca, koje omogućuju prevladavanje privatnih interesa nad javnim, u suprotnosti s jednim od temeljnih postulata prostornog planiranja utemeljenog u Zakonu o prostornom uređenju.

Sve to navodimo da bi naglasili važnost i ulogu javnih prostora u gradu i potrebu njihova zadržavanja u postojećim okvirima, ali i potrebu planiranja i rezerviranja unutar raspoloživih gradskih prostora. Smatramo da bi javni prostori grada trebali ostati u namjeni i dalje javni, bilo u funkciji sporta rekreacije, javnog zelenila, parkovnih površina i igrališta.

Svjedoci smo intenzivne izgradnje novih stambenih zona u užem i širem gradskom području, ali ne i izgradnje javnih prostora koji bi novim stanovnicima ponudili višu razinu kvalitete života u gradu. Bitno je naglasiti, grad se gradi i kvalitetnom mrežom javnih otvorenih površina, a ne samo gradnjom građevina.

Arhitektonska struka je ta koja je educirana za rad u prostoru te snosi odgovornost za ono što se u njemu događa. Potrebna je suradnja struke s Gradom kako bi zajedno donosili rješenja za javne prostore koja će biti u interesu svih građana te će osigurati kvalitetan i zdrav razvoj Čakovca u budućnosti.

Zaključak tribine

Temeljni ciljevi prostornog razvoja i uređenja Čakovca su:

– očuvanje identiteta i specifičnosti grada Čakovca

– daljnji razvitak uloge upravnog, gospodarskog, kulturnog, prosvjetnog i športskog središta Županije

– očuvanje prirodnih i povijesnih vrijednosti, zaštita okoliša i održivi razvoj

– očuvanje neizgrađenih prostora (zelenila)

– poboljšanje kakvoće življenja i standarda stanovništva

Prostor koji jednom iz javnog vlasništva i javne namjene prijeđe u privatno vlasništvo rijetko kada nanovo postaje javan. Što znači da odluke prodaje i prenamjene javnog zemljišta imaju veliku težinu i moraju biti opravdane i promišljene. Potrebno je prije njihova provođenja cjelovito sagledati sve kratkoročne, ali posebice dugoročne posljedice.

Svjedoci smo intenzivne izgradnje novih stambenih zona u užem i širem gradskom području, ali ne i izgradnje javnih prostora koji bi novim stanovnicima ponudili višu razinu kvalitete života u gradu. Bitno je naglasiti, grad se gradi i kvalitetnom mrežom javnih otvorenih površina, a ne samo gradnjom građevina.