U zgradi Scheier u Čakovcu otvorena je 14. bijenalna izložba Udruženja arhitekata Međimurja “PROJEKTI I REALIZACIJE 2020. – 2021.” koju možete razgledati do 2.10.2022., svakim danom (i vikendom) od 15 do 20 sati, a u razdoblju 23.-25.9. (petak, subota i nedjelja) od 9 do 22 sata.

Izložbu su otvorili predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata Roman Šilje, član upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata Zoran Boševski, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije Mirjana Pintar i predsjednica Udruženja arhitekata Međimurja Blanka Levačić.

Izložba donosi pregled radova 19 članova UAM-a: Marija Dekar, Mario Gradišer, Tibor Horvat, Krešimir Klasić, Blanka Levačić, Matija Novak, Bojan Perhoč, Igor Perhoč, Silvija Pranjić, Lea Sačar, Armin Sovar, Sanda Grgurić-Sovar, Nebojša Subanović, Dorian Šipoš, Jura Vrbanec, Reno Vrbanec, Vesna Vrbanec, Anja Zanjko, Borna Žganec.

Udruženje arhitekata Međimurja osnovano je 1994. godine od strane nekolicine entuzijasta arhitekata i urbanista koji su prepoznali prednosti djelovanja kao strukovna udruga. Timski rad i međugeneracijska suradnja unutar struke, ali ponekad i van samog područja poslovnog djelovanja temelji su za mogućnost nepristranog doprinosa prostornim, kulturnim i društvenim promjenama.

Bijenalne izložbe su već tradicionalni način prezentiranja rada članova široj javnosti, te je ovo 14. bijenalna izložba Udruženja arhitekata Međimurja, koje trenutno broji 47 članova – arhitekata, prostornih planera i krajobraznih arhitekata. Izloženi radovi reflektiraju vrijeme u kojem živimo, ali također i osobne afinitete pojedinih izlagača te njihov stav prema zadanom projektnom zadatku. Iako često vrlo različiti u prenošenju svoje ideje, članovi su uspješno našli svoju nišu djelovanja unutar područja arhitekture i urbanizma.

Živimo u vremenu koje vrlo nemilosrdno donosi promjene, te je uloga pojedinca ali također i Udruženja ključna. Razmjena ideja i vizija, iskustava i znanja, sjećanja i određivanja daljnjih koraka teme su kojima se članovi Udruženja bave. Kao ravnopravni sudionici u stvaranju i građenju prostora, afirmiranju tradicije i prezentiranju inovacije, očuvanju i vrednovanju zelenila, arhitekti i urbanisti su odgovorni i neizostavni protagonisti u održavanju ravnoteže između prirodnog i stvorenog.

Prostor koji nas okružuje ima svoje zakonitosti i ograničenja. Svjedoci smo ubrzanog širenja naselja i gradnje građevina, a istovremeno pada broja stanovnika i manjka prijeko potrebnog zelenila. Cilj postavljen prilikom osnivanja Udruženja da sudjelovanjem u generiranju kvalitetnog mjesta za život po mjeri čovjeka arhitekti i urbanisti u suradnji sa drugim strukama budu tvorci prostora, svakim novim članom dobiva novu dimenziju. Energija mlađih i iskustvo starijih generacija okosnica su dosadašnjeg i daljnjeg djelovanja Udruženja arhitekata Međimurja.

Zahvaljujemo Hrvatskoj komori arhitekata i sponzorima na potpori, te Međimurskoj županiji na ustupljenom izložbenom prostoru zgrade Scheier.

Za UO UAM-a:
Marija Dekar, mag.ing.arh.

Organizacija izložbe / Upravni odbor UAM-a:
Blanka Levačić, dipl.ing.arh. – predsjednica UAM-a
Marija Dekar, mag.ing.arh.
Matija Novak, dipl.ing.arh.
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.
Jura Vrbanec, mag.ing.kraj.arh.

Katalog možete preuzeti na poveznici: download