10. BIJENALNA IZLOŽBA UAM-A

Udruženje arhitekata Međimurja se po deseti put predstavlja javnosti izložbom arhitektonskih ostvarenja članova. Radovi nastalih tijekom 2012. i 2013. godine daju dobar uvid u aktualne težnje u arhitekturi na ovom području.

UAM je osnovan 1994. godine s ciljem afirmiranja struke i podizanjem svijesti javnosti da je kvalitetan izgrađen prostor uz očuvanu prirodu preduvjet svekolikog razvoja društva. Udruženje broji 47 člana koji djeluju na područjima prostornog planiranja, arhitektonskog projektiranja, obrazovanja i javne uprave. Projekte, natječajne radove i realizacije iz područja arhitekture i urbanizma predstavlja dvadeset i jedan član Udruženja.

Posebnost ove izložbe je u tome što se predstavljaju i radovi „malih arhitekata“ koji su nastali na edukacijskim radionicama koje su osmislili i vodili članovi Udruženja. Cilj radionica bio je upoznavanje djece s pojmom arhitekture i urbanizma kao i s načinom oblikovanja prostora koji nas okružuje i u kojem živimo.

Izložba je i prigoda da se obilježi dvadeset godina od osnivanja Udruženja arhitekata Međimurja te je stoga dan osvrt dosadašnjih predsjednika o radu Udruženja, a članovi su iz arhive svojih projekata i realizacija odabrali i izložili po jedan svoj projekt ili realizaciju koja obilježava njihov rad u tom razdoblju.

Mirjana Pintar, dia

Predsjednica UAM-a

Čakovec, travanj  2014.