9. BIJENALNA IZLOŽBA UAM-A

            Udruženje arhitekata Međimurja bienalnim se izložbama arhitektonskog stvaralaštva svojih članova, od osnivanja 1994., u kontinuitetu predstavlja javnosti. UAM broji četrdeset i devet članova, koji djeluju na području prostornog planiranja, arhitektonskog projektiranja, designa, te obrazovanja i u upravi.

            Shvaćanje arhitekture kao precizan odraz društvenoga, gospodarskog stanja i stanja kulture jedne sredine čini utvrđivanje i bilježenje takve slike važnom i za društvo. U taj kontekst želimo staviti radove prikazane na ovoj 9. bienalnoj izložbi Udruženja arhitekata Međimurja pod naslovom „PROJEKTI I REALIZACIJE 2010-2011“.

            Svaki zahvat u prostoru je ujedno i redefiniranje prostora. Projektiranje i oblikovanje samog prostora i građevina kao jednog od čimbenika prostora sežu od prostornog i urbanističkog planiranja do tehničkih izvedbenih detalja.

Upuštajući se u proces projektiranja arhitekt mora sagledati prostorne i vremenske okvire, datosti lokacije, funkciju u smislu kratkoročnih i dugoročnih potreba investitora, tehničke mogućnosti i ograničenja koja nameće izbor materijala, a ne smije zanemariti ni financijski aspekt. Uz to arhitekt prema osobnoj senzibilnosti ostvaruje implicitne ciljeve svakog projektnog zadatka, arhitektonsko – oblikovnog ali i socijalnog i društvenog konteksta.

            Sadašnji trenutak nameće dodatne izazove, kratkoročne u obliku ekonomske krize i dugoročne u obliku ograničenosti resursa; teme kao energetska učinkovitost, održiva gradnja, nisu više u domeni entuzijastičkih pojedinaca, već su strukovna svakodnevnica.

            Projekte iz područja arhitekture i urbanizma, realizirane projekte i natječajne radove predstavlja dvadesetak arhitektica i arhitekata. Izložba ima revijalni karakter, i rezultat je snimke postojećeg stanja recentne arhitektonske produkcije u užoj regiji.

            Poseban akcent i odmak od uobičajenog koncepta izložbe tvori analitički prikaz radne grupe UAM-a na temu reciklaže urbanih teritorija, sa centralnim pitanjem “Gdje i kako oživjeti grad?”, fokusiran na grad Čakovec.

            Zahvaljujemo svima koji su pomogli u organizaciji i postavi izložbe, a naročito Centru za kulturu Čakovec.

Upravni odbor UAM-a:

Davorka Kovač, dipl. ing. arh.

Sanda Grgurić Sovar dipl. ing. arh.

Zdravko Ptiček, dipl. ing. arh.

Reno Vrbanec, dipl.ing.arh. /predsjednik/

Nena Vuković Varga, dipl. ing. arh.

Za UO UAM-a:

Sanda Grgurić Sovar, dipl. ing. arh. Čakovec, svibanj 2012.