POTENCIJALI POTOKA TRNAVE

Povezujući mnoga naselja Međimurja i Čakovec, Trnava je važna za cijelu županiju te, iako nije plovna, ima mogućnost postati rekreacijska zona ne samo na lokalnoj već i županijskoj razini.

Koji su sve potencijali potoka Trnave? Koju budućnost za Trnavu priželjkujemo kao građani? Kako potaknuti pozitivnu promjenu? 

Pozivaju se svi zainteresirani za ova pitanja da se priključe u osmišljavanju konstruktivnih odgovora u suradnji s međimurskim arhitektima na zadnjem programu u sklopu projekta Nove prakse-sudioničko upravljanje zgradom Scheier, radionici “Potencijali potoka Trnave”.

Online radionica “Potencijali potoka Trnave” održavat će se u četvrtak, 8. listopada, i petak, 9. listopada od 18 do 21 sati.

Namijenjena je za sve zainteresirane od srednjoškolske pa sve do umirovljeničke dobi, a posebno se preporučuje Čakovčankama, Čakovčanima i svima s interesom za urbanizam i prostorno planiranje. 

Više o radionici

Radionicom “Potencijali potoka Trnave” želi se potaknuti sve zainteresirane građane na analizu postojećeg stanja i participaciju u kreiranju budućnosti kakvu žele za potok Trnavu. 

U izravnoj komunikaciji s arhitektima naučit će više o prostoru potoka Trnave, mogućim načinima njene aktivacije, te će se poticati da svojim idejama doprinesu daljnjem promišljanju i planiranju obuhvata potoka. 

Na radionici će se govoriti o pojmovima prostornog planiranja i urbanizma, važnosti sagledavanja odabranog prostora u širem kontekstu, mjerilu grada i dugoročnim ciljevima razvoja, ali s druge strane i konkretnim načinima djelovanja. 

Kroz predavanja o važnostima reaktivacije potoka, povijesti i analizom postojećeg stanja razmišljat će se o mogućnostima oživljavanja prostora potoka Trnave s naglaskom na osmišljavanje novih scenarija korištenja prostora.

Autor radionice: Matija Novak

Voditelji radionice: Matija Novak, Blanka Levačić, Silvija Pranjić