Pitanja natjecatelja za PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA CENTAR ZNANOSTI U ČAKOVCU se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) modul Pitanja/Odgovori dokumentacije o nabavi do uključivo četvrtka 18.4.2024.

Kako bi se natjecateljima pojasnio način registracije i postavljanja pitanja Provoditelj Udruženje arhitekata Međimurja je na osnovu uputa Udruženja hrvatskih arhitekata izradilo uputu za natjecatelje. Uputu u PDF formatu možete skinuti na sljedećoj poveznici:

Od 1. 1. 2024. godine primjenjuje se novi sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, a na kojem se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljuju i svi projektni natječaji iz područja arhitekture i urbanizma. Kako je navedeno u Uvjetima natječaja, uz uobičajenu predaju natječajnih radova u fizičkom obliku svi natjecatelji moraju predati i Obrazac projekta.

Registracija natjecatelja i predaja Obrasca projekta može se izvršiti i prije predaje samog natječajnog rada u fizičkom obliku, a najkasnije do roka navedenog u objavi i uvjetima natječaja.

NAPOMENA: popis autora/koautora u Prilogu 2 koji se predaje u fizičkom obliku mora biti istovjetan popisu članova zajednice gospodarskih subjekata koji se predaje kroz Obrazac projekta. Suradnici koji nisu koautori se ne navode kao članovi zajednice gospodarskih subjekata u Obrascu projekta.

POVEZNICE ZA EOJN I PRISTUP NATJEČAJNOJ DOKUMENTACIJI:

Tajnica natječaja: Marija Dekar, mag.ing.arh.